คนไข้ที่รัก เราดูแลตัวเองเต็มที่แล้ว… จริงหรือ ??+

คนไข้ที่รัก เราดูแลตัวเองเต็มที่แล้ว… จริงหรือ ??